Image for post
Image for post

StuDisco — päihdekasvatusta opetusteknologian avulla

StuDiscon missio on kasvattaa NEET-nuorten uramahdollisuuksia ja kehittää päihdekasvatusta opetusteknologiaa käyttäen.

#takeaction podcast vieraana Venla Elovaara, uranvaihtaja. Parturi-kampaajamestarista opetusteknologia ja urastudiofirman toimitusjohtajaksi. Venla on StuDisco Oy:n perustaja ja toimii yrityksen toimitusjohtaja sekä pääkouluttajana. Uranvaihtopolku alkoi pätevöitymällä yhteisöpedagoksi Humakissa ja rakentamalla tiimi StuDiscoa varten.

Kuuntele podcast:

StuDisco

Yhteiskunnallisen yrityksen arvoilla toimiva yritys, StuDisco Oy, on opetusteknologia- ja koulutusalan startup-yritys. Se tuottaa sisältöä ehkäisevään päihde- ja mielenterveystyöhön ja koulutuspalveluita syrjäytymisriskissä oleville nuorille (NEET-nuoret).

Image for post
Image for post

Opetusteknologian tavoitteena on vähentää päihteiden haitta- ja ongelmakäyttöä, antamalla nuorille tietoa, faktoja ja tarinoita elämästä, missä erilaiset addiktiot ovat arkipäivää. Tavoitteena on antaa heille paremmat valmiudet tehdä terveellisiä päätöksiä omaan hyvinvointiinsa liittyen, sekä rohkaista avun hakemiseen jo varhaisessa vaiheessa.

StuDiscolle yhteisön osallistaminen sisällön suunnitteluun ja valmistukseen on tuotekehityksen ydin. Yhteisön mielipiteet, ajatukset ja luovat taidot otetaan huomioon jo tuotannon alkuvaiheesta lähtien workshop-metodeilla.

Tavoitteemme on tarjota koulutuspalveluita ehkäisevään, sekä korjaavaan työhön. Ehkäisevän työn tehtävä on tukea nuoria, kun he eivät enää kykene osallistumaan koulun, oppilaitoksen tai työelämän toimintaan, mutta eivät vielä kuulu laitoshoidon piiriin. Korjaavalla työllä tuetaan nuoria, jotka palaavat kuntoutuksesta arkielämään, täten ennalta ehkäisten ongelman pahenemista. Näiden palveluiden tarkoitus on täydentää nuoren elämän nivelvaiheita.

Kantti -peli

Projekti-Kantti on NEET-nuoria opintoihin & työelämään kiinnittävä, ehkäisevää päihdetyötä, pelikasvatusta, diginuorisotyötä ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta edistävä projekti.

Pelin tavoitteena on vähentää päihteiden haitta- ja ongelmakäyttöä, antamalla nuorille tietoa, faktoja ja tarinoita elämästä, missä erilaiset addiktiot ovat arkipäivää. Lue lisää.

Subscribe the Happy Newsletter!

Support our mission by sharing and following us:

Instagram | Twitter | LinkedIn | Facebook

We Encourage is on a mission to empower women and girls under oppression. We act as a fundraising agent and build open source AI tool for victims of violence.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store