Nichearts maahanmuuttajataustaisten naisten tukena osa 1 — Linan kokemus

Olin asunut Suomessa jo jonkin aikaa, mutta en tiennyt monestakaan asiasta liittyen lakiin, oikeuksiini tai Kelaan. Minulla oli useita ongelmia mieheni kanssa ja etenkin eroon liittyvien ongelmien jälkeen olin hukassa. En tiennyt minne mennä, ja päädyin sitten turvakotiin.

Image for post
Image for post

Turvakodista otettiin yhteyttä Niceheartsin työntekijään Samiraan. Samira kävi luonani [turvakodissa] ja löysi minut sieltä masentuneena. En uskonut saavani apua Niceheartsilta. Tunsin itseni hyvin heikoksi enkä uskonut, että voisin kohdata ongelmat. Suomessa minulla ei ole sukulaisia, jotka olisivat voinneet auttaa minua tai olla tukena.

Kun aloitin asiakkaana Niceheartsissa minulla alkoi mennä paremmin, sain uskoa siihen, että tilanteeni pystyisi kääntymään parempaan suuntaan. Opin keskustelemaan ihmisten kanssa ja avautumaan enemmän. He opettivat minua poliisiin liittyvien asioiden hoitamisessa sekä Kelaan liittyvien asioiden kanssa. Kokonaisuudessaan Nicehearts opetti minulle lakiin littyviä asioita, eduistani ja asioista jotka tulisi tietää jotta voin elää täysipainoisesti ja itsenäisesti. Zarghoona ja Riika olivat minun tukihenkilöitäni, he auttoivat minua kohtaamaan elämäni luottamuksella. Ilman heitä en olisi selvinnyt ja kyennyt rakentamaan elämääni Suomessa. Varsinkaan, koska en tiennyt minun oikeuksistani ja monista muista asioista. Nicehearts opetti minulle miten asioita tulisi hoitaa itsenäisesti, tämä oli minulle tärkein asia jonka opin.

ItseNaiset toiminnassa osallistuin suomenkielen kurssille ja digikurssille. Digikurssin avulla opin hoitamaan Kelaan liittyviä asioita, ja opin myös maksamaan laskuja, se oli yksi tekijöistä, joka auttoi elämäni edistymisessä.

Osallistuin myös vertaisryhmään, joka auttoi minua käsittelemään menneisyyden asioita ja ongelmia ex-mieheni kanssa. Sain uusia ystäviä, paljon lisätietoja Kelasta, TE toimistosta, koulutuksesta, ammateista, eli kaikesta hyödyllisestä. Olin iloinen myös, koska poikani oppi olemaan sosiaalinen muiden lasten kanssa lastenhoidossa. Nicehearts opetti minut olemaan itsenäinen ja vahva nainen, tämä oli tärkeää, koska ex-mieheni kanssa minulla ei ollut minkäänlaisia vapauksia.

Kiitos Nicehearts!

Lue myös Nadian ja Marwan tarina.

Tue Niceheartsin toimintaa❤️

We Encourage ja Nicehearts ry ovat yhteistyössä, jossa kerätään varoja Nicehearts ry:lle palveluohjauksen työntekijän palkkaamiseksi. Palkattava henkilö jalkautuu tekemään ohjaavaa työtä esimerkiksi neuvoloihin.

Jalkautuva palveluohjaus tavoittaa erityisen tuen tarpeessa olevia maahan muuttaneita naisia, joiden elämässä vaikuttavat mm. yksinäisyys, lähisuhde- ja perheväkivalta. Heikko taloudellinen tilanne, lasten kasvatukseen liittyvät haasteet, vapaa-ajan harrastamisen puute sekä ulkopuolisuuden kokemukset lisäävät tuen tarvetta. Palveluohjaus on usein pitkään jatkuvaa, yksilöllistä ja kokonaisvaltaista toimintaa, joka tarjoaa ennaltaehkäisevää ja korjaavaa tukea naisille sekä heidän perheilleen.

We Encourage is on a mission to empower women and girls under oppression. We act as a fundraising agent and build open source AI tool for victims of violence.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store