Image for post
Image for post

#takeaction podcast with Hera Hussain, the founder of CHAYN. An award-winning, open-source project run by 400 volunteers from 15 countries. Their resources are openly licensed so charities around the world can use, remix and distribute our work! Chayn’s design principle: Design with, not for.

Hera Hussain is the Founder of CHAYN — a global volunteer-run project crowdsourcing resources on the web to address gender-based violence. Chayn has reached more than 360 000 people through its resources which are designed with survivors of abuse.

Listen the podcast

Who is Hera Hussain?

Born in Scotland, raised in Pakistan and now living in the UK, Hera knew from early on she wanted to empower women. Hera is a passionate believer in using the power of open source technology and open data to solve the world’s pressing issues. Hera was on the Forbes 30 Under 30 and MIT Technology Review’s Innovators Under 35 list.

Image for post
Image for post

Hera came to UK for university and tried to think about several kinds of social enterprise ideas in ethical fashion, which would support women facing abuse with employment and training. Over time, she started working in the technology startup space. Chayn happened by chance. She helped two friends escape abusive marriages and experienced significant challenges in finding basic information like their rights and how to cope with trauma. …


Image for post
Image for post
Photo by Sydney Sims on Unsplash

On the 25th, of November women around the globe will take the street or internet to manifest on the International Day for ​the Elimination of Violence against Women. This day was established in 1993 by the General Assembly of the United National.

In it’s declaration article 1 states that violence against women

“means any act of genderbased violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life”.

A lot of time went we talk about the term violence against women we only think of physical, psychological, and sexual violence, however that is not the case since there are several types of violence. …


Image for post
Image for post

Kirsi is a startup founder for Vilike, aiming to activate children and their parents with playful and pre-school educational software solutions. How to keep moving forward no matter the bumps in the road.

We discussed the hardships of founding a start-up, including burn out, failing, and getting back up. We covered what motivated Kirsi to found Vilike, and what has kept her moving forward, bootstrapping and staying in line with the motto Never give up! and Let the dream be bigger than you!

Listen the podcast:

Learn more about Vilike:

Image for post
Image for post

Our mission is to make a positive impact on health and learning skills growth of young children. With love from Finland ❤

We like developing AI solutions with impact

In our active games and solutions, we utilize our own Computer Vision(CV) and Artificial Intelligence (AI). Basically we harness the video by programming a software to detect defined objects and perform functionalities for particular use cases. For example MVP of our gamified application is build to assess and analyze motor skills activity along play to reward physical activity in real life and enable gathering motor skills data for further sport scientific research. …


Nicehearts ry on vuonna 2001 perustettu tyttö- ja naistoimintaa tuottava yhdistys, jonka päämääränä on tyttöjen ja naisten voimaantumisen tukeminen ja mahdollistaminen, hyvinvoinnin lisääminen ja tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden edistäminen sekä rauhan rakentaminen yhteiskunnallisen vaikuttamistyön avulla.

Image for post
Image for post

Nichearts ry ehkäisee syrjäytymistä vahvistamalla tyttöjen ja naisten sekä sukupuolensa moninaisesti kokevien osallistumismahdollisuuksia ja edistämällä jatkopolkujen sekä oman paikan löytymistä yhteiskunnassa. Toiminta edistää myös perheiden hyvinvointia varmistamalla, että äidit jaksavat paremmin ja saavat yhtäläiset mahdollisuudet itsensä kehittämiseen ja työelämään.

Nicehearts ry:n arvoja ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys ja ilo.
Nicehearts ry:n toiminta luo pitkäkestoisia naisten keskinäisiä verkostoja ja edistää erikulttuuristen ja eri-ikäisten kohtaamisia arjessa.

Nicehearts ry:n WahvaNainen-toimintamalli

Image for post
Image for post

WahvaNainen on toimintamalli, jossa tarjotaan kulttuuri- ja sukupuolisensitiivistä tukitoimintaa naisille Vantaalla ja Espoossa. Erityisenä kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset naiset. Yhteistyötä ja dialogia käydään viranomaisten, oppilaitosten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. WahvaNainen -toimintamallin avulla täydennetään Vantaan ja Espoon alueen palveluja.

WahvaNainen-toimintamalli on kokonaisvaltaista palveluohjausta. …


Image for post
Image for post

#TakeAction podcast guests Chiara Costa-Virtanen and Shirlene Green are the founding members of +Collective taking a stand against gender based violence.

I had the pleasure of podcasting with Chiara and Shirlene about the upcoming event series We Want We Do as well as about the ever important topic, violence against women.

We Want to stop gender-based violence, We Do actively endorse its eradication

Listen the #takeaction podcast:

What is +Collective?

+Collective is a collective of individuals of different backgrounds, networks, and organizations living and operating in Finland. The shared goal is to support human rights and equality, promoting social change and inclusion.

Our collective was founded and is driven by a diverse and international group of women; this made us aware of the importance of upholding real and determined actions against gender-based violence and discrimination in all its forms. …


Image for post
Image for post

Welcome to our second installment of meet the team. This time our AI advisor Gokul is providing insight into why he joined our team!

Why We Encourage?

We Encourage is doing something that the society can benefit from, and the impact of this project is going to be massive. I’m really excited to be a part of this team that’s driven by passion to bring good things to the society.

Gokul came aboard our mission after a post from Anna via a mutual contact in October and November 2019 and we are grateful that he reached out and understood that there are a lot of good things to come from this project. …


Image for post
Image for post

#takaction podcast with Kamilla Sultanova, a speaker, influencer, cultural architect. Kamilla is also the co-founder and the country chair of Global Dignity Finland.

With Kamilla, we spoke about women empowerment, the importance of diversity and inclusion, and the difficulties for foreigners to employ themselves. We talked about the need for embracing activism as a career in solving societal challenges and reaching Social Development Goals 2030. We also tapped into the subject, why We Encourage fundraising platform is well needed.

Listen the podcast

Who is Kamilla Sultanova?

Kamilla is a bridge-builder and independent consultant based in Helsinki since 2014. Born in Uzbekistan, she has lived and worked in the Nordics for the last 18 years navigating across cultures, industries, and change. She received MA in corporate communication from Aarhus University in Denmark and has had a successful sales career in Scandinavian shipping companies. …


Image for post
Image for post

Nicehearts ry tekee jalkautuvaa työtä maahanmuuttajaäitien auttamiseksi mm. neuvoloissa. Aiemmin työtä tehtiin seitsemässä neuvolassa Vantaalla ja Espoossa. Nyt rahoituksen puutteellisuuden vuoksi työtä tehdään vain Espoossa. Rahoitusta on vaikea saada ja panostus on tarpeeseen nähden täysin riittämätöntä.

#takeaction podcastissa vieraana Nicehearts ry:n toiminnanjohtaja Johanna Sjöholm, Wahva Nainen toiminnan koordinaattori Maija-Liisa Rintala-Ahl sekä väkivaltatyön koordinaattori Zarghoona Niazi.

Keskustelimme Nicheartsin toimijoiden kanssa mm. maahanmuuttajataustaisten naisten kohtaamista ongelmista, millä tavoin heitä voidaan auttaa ja mitä ruohonjuuritason toiminta pitää sisällään.

Kuuntele podcast:

Miksi varoja tarvitsee kerätä lahjoituksina, eikö kunnat ja STEA tue toimintaa?

Niceheartsin toimintaa rahoittavat STEA sekä mm. Vantaan kaupunki. Johtuen yleisestä trendistä yhdistysten avustukset valitettavasti pienenevät. Samoin on Nicheheartsin saamien avustusten laita, vaikka toiminta kasvaa ja tavoittaa yhä enemmän tyttöjä ja naisia. Taloustutkimuksen teettämän tutkimuksen mukaan avustusten hakeminen on työlästä ja järjestöillä on aiempaa enemmän ongelmia julkisten avustusten hakemisessa, lähes 70% haastatelluista järjestöistä raportoi ongelmasta. Resurssien vähäisyyden vuoksi rahankeräyskampanjoiden järjestäminen on hankalaa etenkin pienille järjestöille.


Image for post
Image for post

In our last two articles we have discussed the cycle of domestic abuse and the difficulties in leaving abusive relationships. We briefly mentioned shame as a factor keeping people from leaving these relationships. Shame for staying in the relationship in the first place, for wanting a divorce, or from how someone has been treated by that abusive partner.

Image for post
Image for post

But this doesn’t end once you leave.

Shame is a negative judgement, a reflection of not living up to your own or others standards. Whilst it can come from outside sources, such as victim blaming, it is often internal and acts as a haunting reminder of what has happened. It is not to be confused with guilt which is the feeling of making a mistake and feeling bad about it. Shame is feeling that you are intrinsically bad.

It can be paralyzing and it can stop you from living boldly, from being confident and from moving on. It can make people self punish through negative thoughts and talk, and make them lonely or depressed. …


Image for post
Image for post

We had a Q&A talk with the fundraiser Sharon Freundlich and the target organization Dalit Women Forum founder Vijaya Kumari.

What fundraising cause?

Enable the education of girl children in India

The target organization, Dalit Women Forum, operates on the belief that all Dalit people should live in a caste- and gender discrimination-free society. This includes giving all girls access to mainstream education. Education should be freely available to everyone, but for many Dalit children living in slums such as Addagutta, in India, this is not the case. Young girls are discriminated against from birth and face the prospect of early marriage, adolescent pregnancy, and a life of abuse and poverty. …

About

We Encourage

We Encourage is on a mission to empower women and girls under oppression. We act as a fundraising agent and build open source AI tool for victims of violence.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store