We Encourage is excited to be launching our Corporate Social Responsibility (CSR) packages, but not everyone is aware of what CSR is. Here is a handy guide to CSR and our packages.

Image for post
Image for post

What is CSR and Why Should Businesses Care?

Progressive businesses are being held accountable by consumers more than ever. These consumers don’t just want to see economic outputs but they also want to be able to trust that the companies they invest in are being responsible for wider society and the world. Consumers are increasingly monetarily voting for the moral and ethical obligations of a company. No longer…

Image for post
Image for post

We Make Change is a movement of over 20,000 ChangeMakers from more than 100 countries volunteering their skills to address the challenges the world faces today.

Our #takeaction podcast guest is the COO of We Make Change Jens Christian Trier.

We Make Change was founded when Social Enterprise & NGO consultant James Sancto discovered there were so many people who wanted to use their skills to support the causes they care about, but didn’t know how they could.

We Make Change was created to enable anyone, anywhere to use their skills to make the change they want to see.

Our team now includes professionals from across the NGO, tech and corporate sectors. We are working together to ensure anyone, anywhere can use their skills to make…

Nicehearts was established in 2001 with the aim to produce community-based activities for girls and women of different ages and backgrounds. Our mission is to enable girls and women to find their own place in society as its equal and unique members. All Nicehearts work is based on strong gender and culture sensitivity.

Image for post
Image for post

Nicehearts’ localized maternity clinic counseling reaches immigrant women with special needs, such as loneliness, homelessness, domestic violence and abuse, weak financial situation, challenges in child upbringing, experiences of externality, and lack of leisure time.

Counseling is often long-lasting, individualized, and comprehensive. The aim is to support these women and their families, to mend and prevent. Nicehearts’ counseling is reinforcing the health services provided by the city.
This counseling provides the possibility to recognize the women who’ve survived abuse and to recognize their needs. …

Image for post
Image for post

#takaction podcast vieraana Marianne Mela, joka toimii tutkijana Poliisiammattikorkeakoulussa. Marianne on taustaltaan poliisi, jolla on pitkä työhistoria rikostutkinnasta ja poliisin ennalta estävässä toiminnasta.

Lähisuhdeväkivalta koskettaa maailmanlaajuisesti joka kolmatta naista. Viimeisimmän Euroopan laajuisen tutkimuksen mukaan vuodelta 2014 Suomi oli Euroopan toiseksi väkivaltaisin maa naisille ja vuotuiset kustannukset 1,2 miljardia euroa. Lähisuhdeväkivalta on monelta osin tabu, josta ei kehdata tai uskalleta puhua. Kuitenkin, se koskettaa liian montaa naista jokaisessa yhteiskuntaluokassa. Suomessa väkivallan kokijoiden tukijärjestemä ja avun tarjoajien sekä sidosryhmien koulutus ei ole sillä tasolla kuin sen kaltaisessamme hyvinvointivaltiossa kuuluisi olla.

Kuuntele podcast:

IMPRODOVA

Marianne Mela on mukana IMPRODOVA -projektissa, joka pyrkii kahdeksassa EU maassa parantamaan lähisuhdeväkivallan uhrien kanssa työskentelevien viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyötä.

Tavoitteet

Tutkimuksessa selvitetään, miten poliisi ja muut ensi käden toimijat, kuten terveys- ja sosiaalialan…

Women have an unfair representation of not getting along, being catty and petty. When looking at (generally male directed) movies we often see women pitted against each other. Even actresses are suggested not to be able to work together, as evidenced in press junkets for Oceans 8 where the actresses were asked about if they fought, or their relationship in nearly every interview; a question the many groups of male actors who worked on male led group movies have not faced.

Image for post
Image for post

When companies wish for (token) diversity many women compete for a single job, again pitted unnecessarily against each other.

Instead women should be boosting each other up, empowering their peers and the next generation. Here are 5 ways in which women can empower other women, especially in the workplace

1. Opening the door

Most industries and businesses used to be male dominated and many still are. The minute they hired a female a new president was set. Yes, it put pressure on that woman, for fear they may never hire a woman again if she did not meet standards. But, if she did well…

Image for post
Image for post

Osallistuin äitien suomenkielen kurssille, josta opettaja ohjasi minut opiskelemaan Niceheartsin digikurssille ja antoi minulle Samiran puhelinnumeron. Soitin Samiralle ja hän varasi minulle paikan digikurssille.

Ensimmäinen tapaaminen oli kirjastossa Samiran ja opettajan kanssa, he olivat hyvin avuliaita ja ystävällisiä. Samira auttoi minua kielen kääntämisessä sekä auttoi minua ymmärtämään asioita täällä suomessa. Niceheartsin tiloissa tunsin oloni turvalliseksi ja ohjaajat ottivat minut hyvin vastaan, ilmapiiri oli hyvä. Koska sain hyvää palvelua, kerroin kokemuksistani mieheni veljen vaimolle Marwalle, joka oli juuri saapunut Suomeen. Hän tarvitsi apua ja tietoja Suomen yhteiskunnasta. Marwa oli huolissaan elämästään Suomessa ja hänellä oli paljon kysymyksiä, hän koki tarvitsevansa apua. Halusin auttaa Marwaa, joten kerroin hänelle, että parempi jos menisit Nicehearts:iin, koska he osaavat kertoa näistä asioista paremmin ja auttaa.

Image for post
Image for post

StuDiscon missio on kasvattaa NEET-nuorten uramahdollisuuksia ja kehittää päihdekasvatusta opetusteknologiaa käyttäen.

#takeaction podcast vieraana Venla Elovaara, uranvaihtaja. Parturi-kampaajamestarista opetusteknologia ja urastudiofirman toimitusjohtajaksi. Venla on StuDisco Oy:n perustaja ja toimii yrityksen toimitusjohtaja sekä pääkouluttajana. Uranvaihtopolku alkoi pätevöitymällä yhteisöpedagoksi Humakissa ja rakentamalla tiimi StuDiscoa varten.

Kuuntele podcast:

StuDisco

Yhteiskunnallisen yrityksen arvoilla toimiva yritys, StuDisco Oy, on opetusteknologia- ja koulutusalan startup-yritys. Se tuottaa sisältöä ehkäisevään päihde- ja mielenterveystyöhön ja koulutuspalveluita syrjäytymisriskissä oleville nuorille (NEET-nuoret).

Image for post
Image for post

Maps of rural Tanzania are helping social workers access remote villages and rescue girls who are being forced to undergo female genital cutting.

#takeaction podcast guest Janet Chapman is the founder of Crowd2Map and the chair of Tanzania Development Trust.

With Janet we talked about Female Genital Mutilation, a severe human rights issue, where girls undergo the very dangerous practice of cutting their genitals. Crowd2Map works with Hope for Women and Girls to produce maps for the rescue teams to better find girls under threat of this practice.

Listen the podcast:

What is FGM?

Female Genital Mutilation (FGM) also referred to as Female Genital Cutting (FGC), was criminalised in 1998 on girls under the age of 18 in Tanzania. …

Olin asunut Suomessa jo jonkin aikaa, mutta en tiennyt monestakaan asiasta liittyen lakiin, oikeuksiini tai Kelaan. Minulla oli useita ongelmia mieheni kanssa ja etenkin eroon liittyvien ongelmien jälkeen olin hukassa. En tiennyt minne mennä, ja päädyin sitten turvakotiin.

Image for post
Image for post

Turvakodista otettiin yhteyttä Niceheartsin työntekijään Samiraan. Samira kävi luonani [turvakodissa] ja löysi minut sieltä masentuneena. En uskonut saavani apua Niceheartsilta. Tunsin itseni hyvin heikoksi enkä uskonut, että voisin kohdata ongelmat. Suomessa minulla ei ole sukulaisia, jotka olisivat voinneet auttaa minua tai olla tukena.

Kun aloitin asiakkaana Niceheartsissa minulla alkoi mennä paremmin, sain uskoa siihen, että tilanteeni pystyisi kääntymään parempaan suuntaan. Opin keskustelemaan ihmisten kanssa ja avautumaan enemmän. He opettivat minua poliisiin liittyvien asioiden hoitamisessa sekä Kelaan liittyvien asioiden kanssa. Kokonaisuudessaan Nicehearts opetti minulle lakiin littyviä asioita, eduistani ja asioista jotka tulisi tietää jotta voin elää täysipainoisesti ja itsenäisesti. Zarghoona ja…

Image for post
Image for post

#takeaction podcast with Hera Hussain, the founder of CHAYN. An award-winning, open-source project run by 400 volunteers from 15 countries. Their resources are openly licensed so charities around the world can use, remix and distribute our work! Chayn’s design principle: Design with, not for.

Hera Hussain is the Founder of CHAYN — a global volunteer-run project crowdsourcing resources on the web to address gender-based violence. Chayn has reached more than 360 000 people through its resources which are designed with survivors of abuse.

Listen the podcast

Who is Hera Hussain?

Born in Scotland, raised in Pakistan and now living in the UK, Hera knew from early on she wanted to empower women. Hera is a passionate believer in using the power of open source technology and open data to solve the world’s pressing issues. Hera was on the Forbes 30 Under 30 and MIT Technology Review’s Innovators Under 35 list.

We Encourage

We Encourage is on a mission to empower women and girls under oppression. We act as a fundraising agent and build open source AI tool for victims of violence.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store